Hur stor är en fotbollsplan?

Fotbollsplaner står som grundpelare inom sporten, en avgörande faktor som inte bara påverkar matchresultat utan också formar den övergripande spelupplevelsen. Dessa arenor kan till och med vara den skiljande linjen mellan att aktivt delta i spelet och att stå vid sidan av, vilket gör deras betydelse i fotbollshierarkin oöverträffad.

Att förstå varför fotbollsplaner varierar så markant i storlek blir essentiellt när vi dyker djupare in i sportens komplexitet. Dimensionerna av en fotbollsplan är nämligen inte universella; de skiftar betydligt beroende på det specifika formatet för spelet som spelas. Detta innebär att varje fotbollsplan får en unik identitet, en karaktär som influerar matchdynamiken och spelarnas prestationer.

För individer inom en fotbollsklubb, oavsett om de är spelare som förfinar sina färdigheter, tränare som utformar taktik, markmän som underhåller planen eller klubbordförande som fattar strategiska beslut, är en grundlig förståelse för fotbollsplanens dimensioner avgörande. Det går bortom att bara identifiera längd och bredd; det handlar om att internalisera hur dessa dimensioner påverkar varje aspekt av spelet.

Således blir kunskapen om fotbollsplanernas mått inte bara en teknisk detalj utan en nyckelkomponent för att maximera potentialen och effektiviteten inom varje fotbollssammanhang. Att tänka bortom gränsen av planen blir avgörande för att förstå hur spelutrymmet kan utnyttjas och hur strategier kan anpassas.

Barn- och ungdomsfotboll fotbollsplan storlek

Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll regleras av nationella spelformer som trädde i kraft över hela landet den 1 januari 2019. Här presenteras riktlinjer som är tillämpliga för barn- och ungdomsfotbollsplaner inom spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9. För spelformen 11 mot 11 gäller särskilda planstorlekar och markeringar enligt regelboken ”Spelregler 2019”.

Markera ut linjer

För att tillämpa mått och markeringar (med utgångspunkt från en planstorlek på 105×65 meter) kan olika metoder användas, såsom att fälla in linjer vid nybyggnation av konstgräsplaner, linjera med färg, spray, plastband, koner eller sarger/nät. Detta ger flexibilitet för anpassning beroende på tillgängliga resurser och förutsättningar.

Anpassning av spelytan och säkerhetsavstånd 

Vid anpassning av spelytan för en match inom en större fotbollsplan, till exempel en plan för 11 mot 11, kan spelytan justeras proportionerligt baserat på förutsättningarna på den befintliga planen. Säkerhetsavståndet vid nybyggnation av planer rekommenderas vara tre meter från sid- och kortlinjen till närmaste fasta eller mobila föremål. Denna yta bör beläggas med samma underlag som planen för att säkerställa säkerheten för spelarna.

Mål och straffområde

Målen, inklusive flyttbara mål, måste vara säkert förankrade i marken för att förhindra att de välter, exempelvis genom användning av tyngder. Straffområdet och straffpunkten rekommenderas att markeras tydligt med färg, spray eller koner för att underlätta för spelarna och domarna.

Retreatlinjen

För Retreatlinjen, en markering som inte nödvändigtvis måste finnas på själva planen, rekommenderas att den markeras med färg, spray eller koner. Det viktiga är att tydligt kommunicera detta för att säkerställa förståelse för reglerna kring retreatlinjen. Detta kan bidra till en bättre spelupplevelse och skapa en säker och organiserad spelmiljö.

Olika storlekar

Olika fotbollsplanstorlekar är av avgörande betydelse för att skapa en anpassad och säker spelupplevelse, särskilt inom barn- och ungdomsfotbollen där spelarna utvecklar sina färdigheter och förståelse för spelet. Här följer en översikt över de olika storlekarna som tillämpas inom olika spelformer:

 3 manna 6-7 år

 • 15m x 10m
 • Mål: 1,5m x 1m

 5 manan 8-9 år

 • 20m – 25 m lång
 • 30m – 35m bred
 • Mål: 3m x 1,5m

 7 manna 10-12 år

 • 30m – 45m lång
 • 45m – 50m bred
 • Mål: 5m x 2m

 9 manna 13-14 år

 • 45m – 50m
 • 60m – 67m bred
 • Mål: 6m x 2,2m

11-manna

 • 90m – 120m lång
 • 45m – 90m bred
 • Mål: 7,32 x 2,44m

Skapa en 11-manna plan

Att skapa en fotbollsplan är som att måla en levande duk där varje linje och markering är noga uttänkt för att forma den perfekta arenan. Här dyker vi djupt in i processen av att rita ut linjerna på planen och utforskar varför varje markering har sin unika betydelse och funktion.

Yttre Linjer

Först och främst krävs precision när de yttre linjerna dras. Inga linjer får överstiga en bredd av 12 cm. Längs de längre sidorna framträder sidlinjerna, medan de kortare sidorna definieras av kortlinjen eller, som det ofta kallas, mållinjen. Dessa linjer samverkar och formar en rektangel som omfamnar hela fotbollsplanen, skapar ramen där det spännande spelet kommer att utspela sig.

Mittlinje och Hörnen

Mitt på planen sträcker sig en mittlinje och på den sitter en mittpunkt, symboliskt för att dela arenan i två delar. I planens centrum skapas en cirkel med en radie på exakt 9,15 meter. Hörnen betonas av flaggor som inte bara markerar planens ytterpunkter utan också ökar deras synlighet för spelarna. Kvartscirklar ritas ut en meter från varje hörn, och det är härifrån hörnsparkar slås. För att ytterligare framhäva mittlinjen kan en mittflagga placeras en meter utanför spelplanen.

Mått Kring Målet

Målet, som är själva hjärtat av fotbollsplanen, tar nu form. Placerat mitt på mållinjen sträcker sig målet 7,32 meter i bredd och 2,44 meter i höjd. Målburens enkla skönhet framträder, och även om nätet inte är obligatoriskt, blir det en kär del av spelet.

Målområdet och Straffområdet

Målområdet definieras av två vinkelräta linjer som sträcker sig 5,5 meter in från varje målstolpe, och de möts i en linje parallell med mållinjen. Detta skapar straffområdet, en plats där avgörande beslut tas och där lag kämpar för sin position. Från straffpunkten, som ligger 11 meter från målets mitt, avfyrs straffsparkar. En cirkelbåge ritas ut 9,15 meter från straffpunkten, vilket skapar ett avgränsat område där icke-straffskyttarna väntar på spelets nästa drag.

Varje linje och markering på fotbollsplanen är en noga övervägd del av spelets teater. Genom att förstå och respektera dessa dimensioner kan spelare, tränare och supportrar fördjupa sin upplevelse av det vackra spelet, där varje linje är en berättelse och varje markering en möjlighet att skapa magi på gräsmattan.

Avslutning

Så, när vi står inför den noggrant ritade fotbollsplanen, låt oss inte bara se linjer och markeringar, utan låt oss se möjligheter, berättelser och en plats där drömmar tar form. I detta samspel mellan människa och plan, där varje steg är en dans och varje mål en triumf, förstår vi verkligt vikten av att förstå storleken på en fotbollsplan. Det är inte bara om att spela ett spel; det är om att omfamna en kultur, en gemenskap och en passion som sträcker sig bortom linjerna och fyller varje kvadratmeter med själ och hjärta. Fotbollsplanen är inte bara en plats för matcher; det är en scen för odödliga ögonblick och en plats där fotbollens magi verkligen kommer till liv.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
OK.